Aqueladas

Asymmetric Agency Homepage

Somos aqueladas

Que nos diferencia?

Se andas na procura dun enfoque diferente para levar a cabo o teu proxecto, chegaches ao sitio axeitado. Desde aqueladas apoiámonos nas metodoloxías de innovación e no transmedia para realizar o que tes na cachola!

Transmedia

Sempre procuramos ir un paso máis alá e construír propostas que se espallen por varios soportes

Linguaxe dixital

Medramos inmersas no mundo dixital valorando as inmensas posibilidades que ofrece

Compromiso

Sen medo aos grandes retos, afrontamos os proxectos con implicación e responsabilidade

Paixón

Pódense contar as cousas doutro xeito, con honestidade e de formas non convencionais. E nós facémolo con toda a ilusión de comezar unha nova viaxe

Non só audiovisual

En aqueladas non cremos nas portas fechadas. Non nos gustan os marcos. Queremos construír relatos que circulen por varios soportes, sen limitar a imaxinación. Na vida non hai unha soa dimensión, e no audiovisual tampouco. Nos nosos proxectos transmedia a audiencia xoga un rol activo.

O proceso — Detrás das cámaras

Cada proxecto é un mundo. Por iso, o primeiro de todo é coñecelo polo miúdo. Só así poderemos aquelalo con xeito

Unha vez temos a información precisa, definimos o proxecto, cos seus obxectivos e necesidades, tendo en conta o destinatario final

Cando o reto está claro, é hora de comezar a buscar solucións, probando distintos camiños e achegas. Así atopamos o enfoque con máis tino

Nunca esquecemos que o paso final é o máis importante, cando recibimos o feedback para os axustes finais e a entrega do proxecto

— We build eCommerce systems for everyone

Looking for collaboration?

Hub wire

290 Maryam Springs
Courbevoie, NYC

+1 827 48 89

Looking for a job? Send your resume

info@hub.com

Exit mobile version